[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) – Yesterday, Today and Tomorrow (어제 오늘 내일)_(THE LIAR AND HIS LOVER OST.)

넌 공기 같아서 어디든
존재하고 날 살게 했어

นอน กงกี กาทาซอ ออดีดึน

จนแจฮาโก นัล ซัลเก แฮซอ그렇게 소중해도 오래가지면
소홀해져 꼭 잃게 되나 봐

คือรอกเค โซจุงฮันโด โอแรกาจีมยอน

โซฮลแรจยอ กก อิลเก ดเวนา บวา이제 와 늦게 후회하고 후회해
외롭게 만든 날 마음 치며 원망해

อีแจ วา นึทเก ฮูฮเวฮาโก ฮูฮเวแฮ

เวรบเก มันดึน นัล มาอึม ชีมยอ วอนมังแง어제는 맑음 오늘은 흐림
내일은 많이 울게 될 것만 같아
그 눈물에 빛나던 우리 시간들이
지워져 사라진다

ออเจนึน มัลกึม โอนือรึน ฮือริน

แนอีรึน มันนี อุลเก ดเวล กอทมัน กาทา

คือ นุนมูเร บิชนาดอน อูรี ชีกันดือรี

จีวอจยอ ซาราจินดา너의 마음엔 어떻게 남았을까
여전히 애틋한 기억 속 나일까

นอเอ มาอือเมน ออตอกเค นามาซึลกา

ยอจอนนี แอทึดทัน คีออก ซก นาอิลกา어제는 맑음 오늘은 흐림
내일은 많이 울게 될 것만 같아
그 눈물에 빛나던 우리 시간들이
지워져 사라진다

ออเจนึน มัลกึม โอนือรึน ฮือริน

แนอีรึน มันนี อุลเก ดเวล กอทมัน กาทา

คือ นุนมูเร บิชนาดอน อูรี ชีกันดือรี

จีวอจยอ ซาราจินดา돌이킬 수 없는 돌아올 수 없는
선을 넘어서 넌 멀리 갔잖아
자꾸 떠오르지 마 안돼

โทรีคิล ซู ออบนึน โทราอล ซู ออบนึน

ซอนึล นอมอซอ นอน มอลรี กัทจันนา

จากู ตอโอรือจี มา อันดแว한 번의 사랑 천 번의 눈물
얼마나 바보 같은 지 다 알지만
아껴둔 채 주지 못했던 사랑들이
너무나 많았나 봐
눈물이 되어 흘러

ฮัน บอเน ซารัง ชอน บอเน นุนมุล

ออลมานา พาโบ กาทึน จี ทา อัลจีมัน

อากยอดุน แช จูจี มดแทซดอน ซารังดือรี

นอมูนา มันนัทนา บวา

นุนมูรี ทเวออ ฮึลรอ**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s