[เนื้อเพลง] TAEYANG (태양) – WHITE NIGHT (白夜)어두워진 밤 하늘 한줄기 빛이 내리면

ออดูวอจิน บัม ฮานึล ฮันจุลกี บีชี แนรีมยอน

매일 같은 자리에 오늘도 널 기다리고

แมอิล กาทึน จารีเอ โอนึลโด นอล คีดารีโก

가리워진 구름 뒤 빛나는 불빛이

คารีวอจิน กูรึม ดวี บิชนานึน บุลบีชี

하얗게 타오르면 너에게 난 입 맞추지

ฮายักเค ทาโอรือมยอน นอเอเก นัน อิบ มัทชูจี감았던 눈을 떠 마치 아침이 밝아 올 때처럼

กามัทดอน นูนึล ตอ มาชี อาชีมี บัลกา อล แตชอรอม

눈이 부신 지금 이 순간

นูนี บูชิน จีกึม อี ซุนกัน그토록 바래 왔던 모든 걸 오늘 밤 너와 내가

คือโทรก บาแร วัซดอน โมดึน กอล โอนึล บัม นอวา แนกา참았던 숨을 다시 쉴 수 있게

ชามัทดอน ซูมึล ทาชี ชวีล ซู อิซเก

원했던 꿈을 같이 꿀 수 있게

วอนแฮซดอน กูมึล กาชี กุล ซู อิซเกI just wanna hold you close

이번이 마지막인 듯이

อีบอนี มาจีมากิน ดือชี

널 위해 저 하늘에 날 던져서

นอล วีแฮ จอ ฮานือเร นัล ดอนจยอซอ

Shining like the sun in the night sky

There’s nothing that can stop usI just wanna hold you close

이번이 마지막인 듯이

อีบอนี มาจีมากิน ดือชี


**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s